JELENTKEZEM

 

Grafikus 54 211 04

Biztosíts magadnak mielőbb államilag támogatott helyet!

Grafika szakképzésünk első évében grafika- és stílustörténettel, elméleti és gyakorlati alapozással, manuális és számítógépes készségfejlesztéssel, ill. analóg és digitális grafikai technikákkal, programismeretekkel foglalkozunk. A második tanévben a képgrafika és tervezőgrafika gyakorlatának és elméletének különböző ágait sajátíthatják el a hallgatók az illusztrációs technikáktól a plakáttervezésen, arculattervezésen, reklámgrafikán, csomagolástervezésen, könyvtervezésen át a weboldal tervezésig. Oktatói és továbbtanulási szinten együttműködő partnerünk a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) Vizuális Kommunikáció Intézete. A METU jól felszerelt grafikai műhelyében az egyetem vezető oktatóinak irányítása alatt olyan sokszorosítógrafikai eljárásokkal dolgozhatnak a hallgatók, mint a szitanyomás, litográfia, rézkarc, linómetszés, fametszés, rizográfia. A nálunk sikerrel szakvizsgázott diákok a METU Képalkotás BA és Tervezőgrafika BA szakjaira történő felvételük esetén 50 kreditet (ill. ennek kötségét) beszámíthatnak a BIG-suli Grafikus OKJ képzésének színvonalára való tekintettel. Ez azt jenti, hogy a szükséges 180 kredit helyett 130-at kell csak teljesíteniük majd a BA képzésen.

 

 

Facebook oldalunk galériája grafikus tanulóink munkáiból

Időtartam: 2 év

Munkarend: nappali, esti

Korhatár:

Nappali tagozaton:18 -24 év

Esti tagozaton: nincs

Időbeosztás:

Nappali tagozaton: heti 5 nap, iskolarendszerben

Esti tagozaton: heti 2-3 nap

Választható idegen nyelv: angol vagy német

Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: -

Jelentkezési határidő: folyamatos, de legkésőbb augusztus 31-ig

Kötelező szakmai gyakorlat: Művészeti szakmai gyakorlat 80 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési folyamat időszakában is.

Szakmai vizsgára bocsájtás feltétele:

 - az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével
- Vizsgaremek készítése
- Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból

Képzés ára: Rejtett költségek nélkül!
Nappali tagozaton: 30.000,- Ft/hó, évente 10 hónapra + OKJ szakmai vizsga díja 
Esti tagozaton: 27.000,- Ft/hó, évente 10 hónapra + OKJ szakmai vizsga díja

Egyösszegű befizetés esetén 5% kedvezmény jár!

OKJ Szakmai vizsga díja tandíj fizetés esetén: várhatóan 30.000,- Ft (szakmai vizsgára jelentkezéskor fizetendő)

Juttatások
Diákigazolvány, családi pótlék, jogosultság egészségbiztosítási ellátásra


A szakma rövid leírása:

A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv– és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során vezetőtervező mellett a grafikai tervezési folyamatban különböző szakirányú tevékenységeket és kisebb önálló tervezési munkát végez.


A szakképesítéssel rendelkező képes:
– információ és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni
– komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni, mint szakértő munkavállaló: emblémák, szimbólumok, piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések, plakátok grafikai terve, cégarculatok, termékarculatok, reklámkampányok, csomagolástervezési feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai munkák, online megjelenések grafikai tervezésének munkafázisaiban részt venni
– munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni, kép és szövegszerkesztési munkát végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs tudását, a végfelhasználás szerint nyomdai és technológiai előkészítést végezni, prezentálni, archiválni, kapcsolatot tartani a megrendelővel, előkészíteni és leadni a kész grafikai munkát


A képzés elvégzése után az alábbi területeken tudsz elhelyezkedni:

Alkalmazott grafikus, Számítógépes grafikus, Web grafikus, Webdesigner, Weboldal–grafikus, Számítógépes nyomdai szövegszerkesztő, Számítógépes nyomdai képszerkesztő, Számítógépes nyomdai tördelő, Hirdetési grafikus, nyomdai, Számítógépes tördelő, Médiaszerkesztő, Nyomdai előkészítő, Nyomdai képszerkesztő, Nyomdai szövegés képszerkesztő, Alkalmazott tipográfus, Alkalmazott illusztrátor, Honlap tervező, Weblaptervező, Webtervező, Tartalommenedzser, elektronikus megjelenés


Szakmai követelménymodulok:

10586–12

MŰVÉSZETELMÉLET ÉS ÁBRÁZOLÁS

GYAKORLATI ÉS SZÓBELI

10589–16

KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYEZET

SZÓBELI

10588–16

TERVEZÉS ÉS TECHNOLÓGIA

GYAKORLATI

10610–16

GRAFIKAI ALAPOK

SZÓBELI

10611–16

GRAFIKAI ILLUSZTRÁLÁS

GYAKORLATI


Grafikus (Biztosíts magadnak államilag támogatott helyet!)