JELENTKEZEM

Időtartam: 2 év

Időtartam: 2 év

Munkarend: nappali

Korhatár:

Nappali tagozaton:18 -24 év

Időbeosztás:

Nappali tagozaton: heti 5 nap, iskolarendszerben

Választható idegen nyelv: angol vagy német

Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Képzés ára: Rejtett költségek nélkül!
Nappali tagozaton: ingyenes (államilag támogatott férőhelyeinken),

Ingyenes létszám felett 30.000,- Ft/hó, 10 hónapra + OKJ szakmai vizsga díja

Egyösszegű befizetés esetén 5% kedvezmény jár!

OKJ Szakmai vizsga díja tandíj fizetés esetén: várhatóan 30.000 Ft (szakmai vizsgára jelentkezéskor fizetendő,)

Szakmai vizsgára bocsájtás feltétele: utolsó évfolyam sikeres elvégzése


A szakma rövid leírása:

A szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.


A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni

 • köznyelvi és szakmai szöveget írni

 • információkat gyűjteni, információforrásokat kezelni

 • a különböző helyzetben élő embereknek empátiával, toleránsan segítséget nyújtani

 • érzelmeit kontrollálni, törekedni stabilitásának, kiegyensúlyozottságának fenntartására

 • segítőkapcsolatokat teremteni

 • adekvát kommunikációt, nondirektív segítő beszélgetést folytatni

 • konfliktussokat megoldani

 • konszenzusokat keresni

 • klienseit és munkatársait motiválni

 • nyitott hozzáállást tanúsítani

 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni

 • a szakmai etikai szabályok betartani, a szakmai értékeket képvisni

 • a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra

 • a feladatmegoldási folyamatot tervezni

 • módszeresen munkát végezni

 • info-kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni

 • rendszerben gondolkodni, gyakorlatiasan feladatot értelmezni

 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni

 • különböző rendezvényeket, akciókat szervezni

 • játékok és a kreatív foglalkozások eszközeit használni

 • sportszereket használni

 

A képzés elvégzése az alábbi területeteken tudsz elhelyezkedni:

Szociális segítő: Szociális asszisztens,  Családgondozó asszisztens, Családtámogatási előadó, Elhelyezési tanácsadó, Falugondnok (szociális), Lakhatási segítő, Munkaterápiás asszisztens, Utcai szociális koordinátor, Vöröskeresztes (karitatív) munkatárs


Szakmai követelménymodulok:

10525-12

A szociális ellátás általános tevékenységei

10559-12

Elsősegély-nyújtási feladatok

11733-16

A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai

10558-16

Önálló szociális segítő feladatok

10562-16

Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok

10563-16

Szociális munka adminisztrációja

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén

11499-12

Foglalkoztatás II.