JELENTKEZEM

Időtartam: 2 év

Munkarend: esti

Korhatár: nincs

Időbeosztás: heti 2 vagy 3 nap

Választható idegen nyelv: angol vagy német

Jelentkezés feltétele: alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

Képzés ára:

Esti tagozaton első vagy második szakma megszerzése esetén: létszám korlátozottan államilag támogatott.

Önköltséges képzés esetén: 27.000,- Ft/hó, évente 10 hónapra + OKJ szakmai vizsga díja 

Szakmai vizsgára bocsájtás feltétele: utolsó évfolyam sikeres elvégzése

Szakmai vizsgára bocsájtás feltétele: utolsó évfolyam sikeres elvégzése


A szakma rövid leírása:

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni

- köznyelvi és szakmai szöveget írni

- információkat gyűjteni

- a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni

- érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani

- elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni

- adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő beszélgetést alkalmazni

- klienseit motiválni

- felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz

- a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni

- a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeit képviselni

- info-kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni

- feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni

- gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni

- segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában

- segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban

- az alapvető szükségleteket felmérni

- a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni

- megbízás alapján kliense érdekeit képviselni

- saját gondozási munkáját dokumentálni

- részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában

- az egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit használni és a szükséges műszereket kezelni

- a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, tisztítani

- az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni

- háztartási gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat használni, tisztítani

 

 

A képzés elvégzése az alábbi területeteken tudsz elhelyezkedni:

Szoviális gondozó, szakgondozó (Fogyatékosok gondozója), Szociális gondozó, szakgondozó (Nappali és intézményi gondozó), Házi gondozó (Hászi szociális gondozó)


Szakmai követelménymodulok:

10569-16

Gondozási-ápolási alapfeladatok

10570-16

A szükségletek felmérése

10571-16

Sajátos gondozási feladatok

10572-16

Gondozási-ápolási adminisztráció

11497-12

Foglalkoztatás I. 

11499-12

Foglalkoztatás II.