Felvételi információk

Végleges felvételi jegyzék

A csatolt dokumentumban, tagozatonként megtekinthető a Budapesti Innovatív Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskolába a 2021/22-es tanévre felvett tanulók oktatási azonosító száma. A felvetteket (és elutasítottakat) 2021. április 26.-tól, emailben hivatalosan is kiértesítjük. Az igazgató döntése ellen csak a határozat kézhezvételét követően lehet fellebbezni, vagy észrevételt tenni, méltányossági kerelmet benyújtani.

Gratulálok a felvetteknek!

Felvételi jegyzék 2021.

Előzetes felvételi jegyzék

Letölthető a Budapesti Innovatív Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola, 2021/22-es felvételi időszakának előzetes felvételi jegyzéke.

Előzetes felvételi rangsor 0001 Grafika
Előzetes felvételi rangsor 0002 Informatika
Előzetes felvételi rangsor 0003 Közgazdaságtan
Előzetes felvételi rangsor 0004 Általános
Előzetes felvételi rangsor 0005 Technikum
 

 

 

 Felvételi tájékoztató

a 2021/2022-as tanévre

a Budapesti Innovatív Technikum, Gimnázium, és Szakképző Iskola négyévfolyamos gimnáziumi és ötévfolyamos technikumi osztályaiba jelentkező tanulóknak

Adataink:

Cím: 1051 Budapest, Sas utca 25

Telefon +36 1 302 7876

E-mail:

WEB: www.bigsuli.hu

OM azonosító: 200198

SZIR technikai azonosító: 520044

Telephelykód: 004

 

Tagozatkódjaink:            

0001 4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv, emeltszintű angol nyelv, második idegennyelv német, emelt óraszám: grafika specializáció csoportbontás első, második idegennyelv, matematika, informatika

0002 4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv, emeltszintű angol nyelv, második idegennyelv német, emelt óraszám: informatika, robotika specializáció csoportbontás első, második idegennyelv, matematika, informatika

0003 4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv, emeltszintű angol nyelv, második idegennyelv német, emelt óraszám: közgazdaságtani és pénzügyi alapismeretek specializáció csoportbontás első, második idegennyelv, matematika, informatika

0004 4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv, emeltszintű angol nyelv, második idegennyelv német, csoportbontás első, második idegennyelv, matematika, informatika

0005 5 évfolyamos technikumi kerettanterv, turisztikai szervező képzés emeltszintű angol nyelv, második idegennyelv német, csoportbontás idegennyelv, matematika, informatika

 

Miért válaszd a BIG-et?

Több évtizedes tapasztalatra alapuló magas szintű nyelvi képzés.

Emeltszintű angol nyelvi képzés, nyelvvizsga, előrehozott érettségi, akár már 10. évfolyam végén.

Tagozatos tárgyakból előrehozott érettségi, emeltszintű érettségi, az érettségi vizsgát megelőző évben.

Az érettségi évében lehet, hogy már csak három kötelező tárgyból kell érettségizned.

Lehetőség az érettségi utáni szakképzésben való részvételre.

 

Miért válaszd a grafikus tagozatot?

 • Ha érdekelnek a művészetek,
 • Ha kreatív vagy,
 • Ha vonzanak a számítógépes játékok grafikái,
 • Ha érdekelnek a filmes animációk,

válaszd a grafikus tagozatunkat!

Iskolánkban 280 órában elsajátíthatod a vizuális kultúra alapjait. Képes leszel modern számítástechnika eszközök segítségével különböző tartalmak megjelenítésére, sokszorosítására, azok mások számára közvetítésére.

- Lehetőség szerint érettségi után intézményünkben szakmát is szerezhetsz.

 

Miért válaszd az informatika tagozatot?

 • Ha nem elégedsz meg az informatika készségszintű használatával és érdekelnek az informatikai rendszerek, a számítógépes hálózatok működése
 • Ha nem pusztán használni szeretnéd az informatikai eszközöket, de kíváncsi is vagy a "hogyan?"-okra
 • Ha szeretnél alapvető programozási ismeretekre szert tenni válaszd az informatika tagozatunkat!

Emelt óraszámú informatika oktatásunk során a kerettantervi tananyagot programozói, algoritmuselméleti ismeretekkel kiegészítve négy évig, összesen 280 órában tanulod.

 • A 10-11. évfolyam végén előrehozott közép szintű informatika érettségi letételére van lehetőséged, mely jeles eredmény esetén ECDL vizsgának is megfelel.
 • A programozási ismeretek elsajátítása ugyanakkor utat nyit az emelt szintű informatika érettségi felé is és jó alapot ad a felsőoktatási intézményekben folyó informatika és programozás témájú tárgyakhoz is.

 

Miért válaszd az közgazdaságtan tagozatot?

 • Szeretnél tudatosan bánni a családi kasszával?
 • Érdekelnek a pénzvilág összefüggései?
 • Ha szeretnél alapvető vállalkozói ismeretekre szert tenni válaszd a közgazdaságtan tagozatunkat.

A közgazdaságtan tagozatunkon a Gazdasági pénzügyi kultúra és a Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek tantárgyak kerettanterveit alkalmazzuk.

 

 Miért válaszd technikumi turisztikai szervező képzést?

 • Ha fel szeretnéd fedezni a világot, utazni, új kultúrákat megismerni és emberekkel foglalkozni
 • Ha érdekel a gasztronómia válaszd a technikumi 5 éves turisztikai szervező képzésünket.

5 éves technikumi képzésünk egyesíti a gimnázium és a szakma tanulás előnyeit. Az 5 év elvégzése után egyszerre kapod kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet. Ösztöndíjat kapsz, amely a tanulmányi eredményedtől függ. Részt vehetsz Erasmus+ programokon (külföldi gyakorlaton), mely által részese lehetsz egy multikulturális élménynek is, ahol a nyelvtudásod magabiztosabbá válik, szakmai tudásod pedig nemzetközivé.

 

 A felvételi vizsga

A következő tanévre felvételi vizsgát hirdetünk meg:

Négy évfolyamos kerettantervre épülő, emeltszintű, angol tagozatos és az ötévfolyamos technikumi kerettantervre épülő, turisztikai szervező osztályaink első évfolyamára

A tervezett maximális felvehető létszám a 9. évfolyamos 4 éves gimnáziumi képzésre 60 fő, az ötéves technikusi képzésre 28 fő

A négy éves emeltszintű angol tagozatos gimnáziumi osztályainkban négy tanulmányi terület választására van lehetőség:

Grafika specializáció

Informatika, robotika specializáció

Közgazdaságtan specializáció

Általános osztály

 

A felvételi vizsga rendje

A felvételi vizsga követelményei:

Gimnáziumi tagozatra: Egységes központi írásbeli: matematika, magyar nyelv és irodalom + hozott jegyek

Technikumi turisztikai szervező tagozatra: Egységes központi írásbeli: matematika, magyar nyelv és irodalom + szóbeli elbeszélgetés + hozott jegyek

Először az egységes, központi írásbeli felvételi vizsgára kell jelentkezni TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP-pal (letölthető: www.oktatas.hu). Az írásbelit a jelentkező bármelyik központi írásbelit szervező középiskolában megírhatja, de a tanulói jelentkezési lapot abba az intézménybe kell beadni, amelyikben a jelentkező az írásbelijét írni kívánja.

A jelentkezési lap beadási határideje 2020. december 4.

Az egységes központi írásbeli időpontja 2021. január 23. ,időtartama tárgyanként 45 perc, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünettel. Az írásbeli feladatok megoldókulcsai az írásbeli vizsgát követően megtekinthetők a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok honlapon.

A tanulóknak az iskolai felvételre – az írásbeli eredmény ismeretében – külön kell jelentkezniük legkésőbb a 2021. február 19-i határidőig a választott középiskolákba, egy-egy újabb, központilag kiadott JELENTKEZÉSI LAP-pal. A jelentkezési laphoz mellékelniük kell az írásbeli vizsga eredményét igazoló ÉRTÉKELŐ LAP, valamint a – pontszámításhoz szükséges – bizonyítványok fénymásolatait. A február 19-i határidős jelentkezési lapot az általános iskolában töltik ki és továbbítják hozzánk a mellékletekkel.

A technikumi turisztikai szervező osztályba jelentkezők számára a szóbeli meghallgatás időpontja 2021.03.01-04. A szóbeli vizsgán kötetlen beszélgetésre kerül sor, ahol elsősorban a jelentkezők motivációit szeretnénk felmérni.

Szakmai alapdokumentumunkban nem szerepel az SNI-s tanulók oktatása és nevelése.

A felvételi pontszámok kiszámítási módja

4 évfolyamos gimnázium

5 évfolyamos technikum

Matematika írásbeli: t pont max. 50 pont

Matematika írásbeli: t pont max. 50 pont

Magyar írásbeli: m pont max. 50 pont

Magyar írásbeli: m pont max. 50 pont

Hozott jegyek: h pont max. 20 pont

Hozott jegyek: h pont max. 20 pont

-

Szóbeli: sz pont max. 50

Felvételi pontszám: 1,4 x t + 1,4 x m + 0,5 x h max. 150 pont

Felvételi pontszám: 1,4 x t + 1,4 x m + 0,5 x h +0,5 x sz max. 200 pont

 

A hozott jegyek számítása

 1. év végi magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv öt osztályzatból szabadon választott kettő, melyet a jelentkezési lapon fel kell tüntetni
 2. félévi magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv öt osztályzatból szabadon választott kettő, melyet a jelentkezési lapon fel kell tüntetni

A felvételi pontszámba versenyeredményeket nem számítunk be, de szívesen vesszük, ha a jelentkező, amennyiben rendelkezik megyei/budapesti vagy országos versenyen elért eredménnyel, az arról szóló igazolást mellékeli a jelentkezési lapjához. Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik a felsorolt tantárgyak közül legalább kettőből 7. év végi, valamint 8. félévi osztályzattal, akkor más tantárgyi osztályzatot nem áll módunkban beszámítani helyette. Pontegyenlőség esetén a központi matematika írásbeli eredménye alapján rangsorolunk.

Időpontok, határidők

Jelentkezési lap beadása az írásbelire: 2020. december 4.

Egységes központi írásbeli felvételi vizsgák: 2021. január 23. (10.00)

Pótló időpont (alapos, igazolt indokkal hiányzóknak): 2021. január 28. (14.00)

A tanulók, szüleik/törvényes képviselőik a kijavított írásbeli dolgozatokat megtekinthetik: Online formában

Írásban kérhetik a pontozás felülvizsgálatát az igazgatótól: 2021. január 28-án 16 óráig

Az igazgató írásban (e-mailben) válaszol a felülvizsgálati kérelemre: 2021. január 30-ig

A tanulók az írásbeli eredményekről szóló ÉRTÉKELŐ LAP-ot átvehetik: e-mailben kapják meg

Végleges jelentkezés továbbítása az általános iskolából (jelentkezési lap + adatlap + mellékletek): 2021. február 19. (legkésőbb!)

Jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala az iskola honlapján és a portai hirdetőtáblán: 2021. március 16.

Tanulói adatlapok módosítási lehetősége az általános iskolában: 2021. március 22-23.

A Hivatal megküldi az intézménynek az egyeztetett felvételi jegyzéket: 2021. április 23.

A felvételről vagy elutasításról szóló értesítés megküldése: 2021. április 30-ig

 

Nyílt napok

Ebben a tanévben hagyományos nyílt napjainkat nincs módunkban megtartani. Helyettük online nyílt napokat és bemutató órákat szervezünk. A nyílt napokat a Microsoft Teams segítségével bonyolítjuk le, mely egyben a BIG általánosan használt online oktatási eszköze is. Az esemény számára a Teams-ben egy csoportot hozunk létre, amihez az érdeklődők egy link illetve a csatorna kódja segítségével csatlakozhatnak. A regisztrálók számára ezt a linket az esemény napján küldjük ki. A Teams használatához nincs feltétlenül szükség program telepítésére, böngészőből vagy okostelefonról is korlátozás nélkül elérhető. A csatornán keresztül az érdeklődők közvetlen chat vagy videós beszélgetést kezdeményezhetnek az intézmény képviselőivel.

A részleteket honlapunkon hozzuk folyamatosan nyilvánosságra

www.bigsuli.hu

Kövessenek minket Facebookon, Instagrammon!

© IntroWeb | 2021 Weboldal készítés, SEO