JELENTKEZEM

 

Felvételi tájékoztató

a 2020/2021. tanévre

a Budapesti Innovatív Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola négyévfolyamos gimnáziumi osztályaiba jelentkező tanulóknak

Adataink:

Cím: 1051 Budapest, Sas utca 25.

Telefon +36 1 302 7876

E-mail: gimi@bigsuli.hu

WEB: www.bigsuli.hu

OM azonosító: 200198

Telephelykód: 004

 

Tagozatkódjaink:            

0001 4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv, emeltszintű angol nyelv, második idegennyelv német, emelt óraszám: utazás-turizmus specializáció csoportbontás első, második idegennyelv, matematika, informatika

0002 4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv, emeltszintű angol nyelv, második idegennyelv német, emelt óraszám: informatika, robotika specializáció csoportbontás első, második idegennyelv, matematika, informatika

0003 4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv, emeltszintű angol nyelv, második idegennyelv német, emelt óraszám: grafika specializáció csoportbontás első, második idegennyelv, matematika, informatika

0004 4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv, emeltszintű angol nyelv, második idegennyelv német, csoportbontás első, második idegennyelv, matematika, informatika

 

Miért válaszd a BIG-et?

Több évtizedes tapasztalatra alapuló magas szintű nyelvi képzés.

Emeltszintű angol nyelvi képzés, nyelvvizsga, előrehozott érettségi, akár már 10. évfolyam végén.

Tagozatos tárgyakból előrehozott érettségi, emeltszintű érettségi, az érettségi vizsgát megelőző évben.

Az érettségi évében lehet, hogy már csak három kötelező tárgyból kell érettségizned.

Lehetőség az érettségi utáni szakképzésben való részvételre.

 

Miért válaszd az utazás & turizmus tagozatot?

  • Ezt a közismereti tantárgyat négy évig, összesen 280 órában tanulhatod. A program végén érettségi tárgyként is választhatod.
  •  A program célja, hogy átfogó képet kapjál a turizmusról, mint iparágról, annak lehetőségeiről és legfontosabb jellemzőiről, segítse pályaorientációdat az iskola elvégzése után.

         - Ha nem tanulsz tovább, növelje az elhelyezkedési esélyeidet.

         - Ha tovább tanulsz, akkor ismereteid révén nagyobb eséllyel találhatsz diákmunkát magadnak.

         - Lehetőség szerint érettségi után intézményünkben, akár az egyetem mellett, szakmát is szerezhetsz.

  • Segít abban is, hogy igényes és kulturált vendéglátóvá és turistává váljál.

 

Miért válaszd az informatika tagozatot?

  • Ha nem elégedsz meg az informatika készségszintű használatával és érdekelnek az informatikai rendszerek, a számítógépes hálózatok működése
  • Ha nem pusztán használni szeretnéd az informatikai eszközöket, de kíváncsi is vagy a "hogyan?"-okra
  • Ha szeretnél alapvető programozási ismeretekre szert tenni válaszd az informatika tagozatunkat!

Emelt óraszámú informatikaoktatásunk során a kerettantervi tananyagot programozói, algoritmuselméleti ismeretekkel kiegészítve négy évig, összesen 280 órában tanulod.

- A 10-11. évfolyam végén előrehozott közép szintű informatika érettségi letételére van lehetőséged, mely jeles eredmény esetén ECDL vizsgának is megfelel.

- A programozási ismeretek elsajátítása ugyanakkor utat nyit az emelt szintű informatika érettségi felé is és jó alapot ad a felsőoktatási intézményekben folyó informatika és programozás témájú tárgyakhoz is.

 

Miért válaszd a grafikus tagozatot?

  • Ha érdekelnek a művészetek,
  • Ha kreatív vagy,
  • Ha vonzanak a számítógépes játékok grafikái,
  • Ha érdekelnek a filmes animációk,

válaszd a tervező grafikus tagozatunkat!

Iskolánkban 280 órában elsajátíthatod a vizuális kultúra alapjait. Képes leszel modern számítástechnika eszközök segítségével különböző tartalmak megjelenítésére, sokszorosítására, azok mások számára közvetítésére.

         -  Lehetőség szerint érettségi után intézményünkben szakmát is szerezhetsz.

 

A felvételi vizsga

A következő tanévre felvételi vizsgát hirdetünk meg:

Négy évfolyamos kerettantervre épülő, emeltszintű, angol tagozatos osztályaink első évfolyamára.

A tervezett maximális osztálylétszám a 9. évfolyamon 32 - 32 fő.

Az emeltszintű angol tagozatos osztályainkban három tanulmányi terület választására van lehetőség:

Utazás turizmus specializáció

Informatika, robotika specializáció

Grafika specializáció

 A felvételi vizsga rendje

A felvételi vizsga tárgyai a négy évfolyamos emeltszintű angol tagozatra:

 Egységes központi írásbeli: matematika, magyar nyelv és irodalom

 Először az egységes, központi írásbeli felvételi vizsgára kell jelentkezni TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP-pal (letölthető: www.oktatas.hu). Az írásbelit a jelentkező bármelyik központi írásbelit szervező középiskolában megírhatja, de a tanulói jelentkezési lapot abba az intézménybe kell beadni, amelyikben a jelentkező az írásbelijét írni kívánja.

A jelentkezési lap beadási határideje 2019. december 6.

Az egységes központi írásbeli időpontja 2020. január 18. , időtartama tárgyanként 45 perc, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünettel. Az írásbeli feladatok megoldókulcsai az írásbeli vizsgát követően megtekinthetők a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok honlapon.

A tanulóknak az iskolai felvételre – az írásbeli eredmény ismeretében – külön kell jelentkezniük legkésőbb a 2020. február 19-i határidőig a választott gimnázium (ok) ba, egy-egy újabb, központilag kiadott JELENTKEZÉSI LAP-pal. A jelentkezési laphoz mellékelniük kell az írásbeli vizsga eredményét igazoló ÉRTÉKELŐ LAP, valamint a – pontszámításhoz szükséges – bizonyítványok fénymásolatait. A február 19-i határidős jelentkezési lapot az általános iskolában töltik ki és továbbítják hozzánk a mellékletekkel.

Szakmai alapdokumentumunkban nem szerepel az SNI-s tanulók oktatása és nevelése.

A felvételi pontszámok kiszámítási módja

Matematika írásbeli: t pont max. 50 pont

Magyar írásbeli: m pont max. 50 pont

Hozott jegyek: h pont max. 20 pont

Felvételi pontszám: 1,4 x t + 1,4 x m + 0,5 x h max. 150 pont

 

A hozott jegyek számítása

7. év végi magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv öt osztályzatból szabadon választott kettő

8. félévi magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv öt osztályzatból szabadon választott kettő

 A felvételi pontszámba versenyeredményeket nem számítunk be, de szívesen vesszük, ha a jelentkező, amennyiben rendelkezik megyei/budapesti vagy országos versenyen elért eredménnyel, az arról szóló igazolást mellékeli a jelentkezési lapjához. Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik a felsorolt tantárgyak közül legalább kettőből 7. év végi, valamint 8. félévi osztályzattal, akkor más tantárgyi osztályzatot nem áll módunkban beszámítani helyette. Pontegyenlőség esetén a központi matematika írásbeli eredménye alapján rangsorolunk.

Időpontok, határidők

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2019_2020beiskolazas/beiskolazas_feladatok

Jelentkezési lap beadása az írásbelire: 2019. december 6.

Egységes központi írásbeli felvételi vizsgák: 2020. január 18. (10.00)

Pótló időpont (alapos, igazolt indokkal hiányzóknak): 2020. január 23. (14.00)

A tanulók, szüleik/törvényes képviselőik a kijavított írásbeli dolgozatokat megtekinthetik: 2020. január 24-én 8-16 óra között

Írásban kérhetik a pontozás felülvizsgálatát az igazgatótól: 2020. január 28-án 16 óráig

Az igazgató írásban (e-mailben) válaszol a felülvizsgálati kérelemre: 2020. január 30-án

A tanulók az írásbeli eredményekről szóló ÉRTÉKELŐ LAP-ot átvehetik: 2020. január 30-án 8-16 óra között

Végleges jelentkezés továbbítása az általános iskolából (jelentkezési lap + adatlap + mellékletek): 2020. február 19. (legkésőbb!)

Jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala az iskola honlapján és a portai hirdetőtáblán: 2020. március 16.

Tanulói adatlapok módosítási lehetősége az általános iskolában: 2020. március 19-20.

A Hivatal megküldi az intézménynek az egyeztetett felvételi jegyzéket: 2020. április 23.

A felvételről vagy elutasításról szóló értesítés megküldése: 2020. április 30-ig

 

Nyílt napok

Szeretettel várunk minden, iskolánk iránt érdeklődő nyolcadikos diákot és szüleiket egy „Iskolakóstoló” délutánra 2019. december 11-én (Szerda) 15 és 17 óra között. Ezen a napon a résztvevők bejárhatják az épületet, beszélgethetnek diákjainkkal, és meghallgathatják az igazgatói tájékoztatót.