Érettségi információk 2023

Érettségi információk

 A 2023 tavaszi írásbeli érettségi vizsgák:

Az első héten az írásbeli vizsgák 9 órakkor  kezdődnek. A vizsgázóknak a vizsga kezdete előtt 30 perccel kell megjelenniük a vizsga helyszínén!

Szóbeli vizsgák:

Emeltszíntű vizsgák:

2023 június 7-14.

Középszíntű vizsgák:

12A osztály 2023 június 26-27-28

12B osztály 2023 június 21-22-23

12C osztály 2023 június 26-27-28

 

2023 Érettségi témakörök

 Magyar nyelv és irodalom:

Nyelvtan:

 • KOMMUNIKÁCIÓ
 1. A kommunikáció folyamata
 2. A reklámok, internetes felületek
 •  A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE
 1. A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának bemutatása
 2. A magyar nyelv történetének fő korszakai
 3. A nyelvújítás lényege és jelentősége példák alapján
 •  EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT
 1. A nyelv mint jelrendszer.
 2. A nyelvváltozatok rendszere, a nyelv vízszintes és függőleges tagolódása.
 3. A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző használati köre, szókincse.
 4. Nyelvünk helyzete a határon túl.
 5. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre
 •  A NYELVI SZINTEK
 1. A helyesírás
 2. Alaktan és szótan
 3. A mondat szintagmatikus szerkezete
 •  A SZÖVEG
 1. A szövegtípusok
 2. Az elektronikus írásbeliség és a világháló hatása a szövegre, szövegek a médiában
 •  A RETORIKA ALAPJAI
 1. A nyilvános beszéd
 2. Érvelés, megvitatás, vita
 •  STÍLUS ÉS JELENTÉS
 1. A szójelentés
 2. Stíluseszközök, szóképek, alakzatok
 3. Stílusréteg, stílusváltozat

 Irodalom:

Kötelező, életművek

 • Petőfi szerelmi líra
 • Arany – balladák, objektív költészet
 • Ady – Új versek, kötetszerkesztés
 • Babits – Közéleti szerepvállalás
 • Kosztolányi - Édes Anna
 • József Attila

 Választható szerzők

 • Berzsenyi Dániel elégiái/Csokonai Vitéz Mihály
 • Karinthy Frigyes novellái
 • Pilinszky János lírája/Szabó Lőrinc
 • Móricz Zsigmond novellái
 • Örkény István egyperces novellái
 • Radnóti Miklós: A Bori notesz versei

 Kortárs irodalom

 • Kortárs – Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia

 Művek a világirodalomból

 • Biblia
 • Ibsen: Babaház
 • Franz Kafka: Az átváltozás/A kisember alakja az orosz realizmusban

 Színház és dráma

 • Katona József: Bánk bán/Szophoklész: Antigoné
 • Madách Imre: Az ember tragédiája

 Az irodalom háttérterületei

 • Csepella Olivér: Nyugat + Zombik / Platon Karataev: Partért kiáltó daloskötet

 Regionális kultúra

 • A Petőfi Irodalmi Múzeum bemutatása

 

Történelem:

 •  Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek (4)
 1. Hunyadi Mátyás reformjai
 2. Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány találmánya és a gyáripar kezdetei
 3. A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői
 4. A nagy gazdasági világválság
 •  Népesség, település, életmód (3)
 1. A középkori város és a céhes ipar
 2. Demográfiai és etnikai változások a 18. században Magyarországon
 3. A dualizmus kori társadalom és életmód
 •  Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek (3)
 1. Az athéni demokrácia működése
 2. A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja
 3. A Horthy-korszak politikai viszonyai 1938-ig
 •  Politikai berendezkedések a modern korban (3)
 1. A kiegyezéshez vezető út, a kiegyezés értékelése
 2. A náci Németország legfőbb jellemzői
 3. A Kádár-korszak politikai berendezkedése
 •  Politikai intézmények, eszmék, ideológiák (3)
 1. Szent István egyház és államszervező tevékenysége
 2. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai
 3. Mária Terézia és II. József, a felvilágosult uralkodók
 •  Nemzetközi konfliktusok és együttműködés (4)
 1. Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege)
 2. A trianoni békediktátum és következményei
 3. Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel
 4. A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői

 

 Informatika:

1.1 A kommunikáció

1.2 Információ és társadalom

2.1 Jelátalakítás és kódolás

2.2 A számítógép felépítése

2.3 Munkavédelem és ergonómia

3.1 Az operációs rendszer és főbb feladatai

7.1 Kommunikáció az interneten

9.1 Könyvtárak

9.2 Információ-keresés

9.3 Forráshasználat

 

Kémia:

 • Általános kémia
 1. Atomszerkezet
 2. A periódusos rendszer
 3. Kémiai kötések
 4. Molekulák, összetett ionok
 5. Anyagi halmazok
 6. Egykomponensű anyagi rendszerek
 7. Többkomponensű rendszerek
 8. Kémiai átalakulások
 9. Termokémia
 10. Reakciókinetika
 11. Egyensúly
 12. A kémiai reakciók típusai
 13. Elektrokémia
 • Szervetlen kémia
 1. Hidrogén
 2. Nemesgázok
 3. Halogénelemek és vegyületeik
 4. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik
 5. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik
 6. A széncsoport elemei és vegyületeik
 7. Fémek és vegyületeik
 • Szerves kémia
 1. A szerves vegyületek általános jellemzői
 2. Szénhidrogének
 3. Halogéntartalmú szerves vegyületek
 4. Oxigéntartalmú szerves vegyületek
 5. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek
 6. Szénhidrátok
 7. Fehérjék
 8. Nukleinsavak
 9. Műanyagok
 10. Energiagazdálkodás
© IntroWeb | 2023 Weboldal készítés, SEO