JELENTKEZEM
 1. Van-e ösztöndíj lehetőség az iskolában?
  IGEN,  minden szakképzésben résztvevő tanulónak tanulmányi eredményétől függő mértékű tanulmányi ösztöndíj jár. Ezen kívül szociális ösztöndíjra is lehet pályázni.
  Plusz ösztöndíj:
  Ápoló képzésünkön: az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” című kiemelt projekt keretében megvalósuló ösztöndíj programkeretén belül. https://apololeszek.aeek.hu/osztondijprogram 

 2. Esti tagozaton egészségügyi ellátásra biztosított leszek? 
  NEM

   
 3. Nappali tagozaton egészségügyi ellátásra biztosított leszek?
  IGEN

  Két féle módon:
  - A tanévet befejező és szakmai vizsgát tett diákok a diákigazolványuk szerinti érvényességi idő lejártáig. (Adott év október 31.)
  - Tanulmányaikat megszakító diákok a tanulói jogviszonyuk megszűnése után 45. napig
   
 4. Családi pótlékra jogosult leszek?
  - IGEN, nappali tagozatos diákok a jogszabályban előírt 20. éves korig jogosultak családi pótlékra. Akik a tanév megkezdése előtt töltik a 20. életévüket azok már nem jogosultak családi pótlékra. Akik a tanév alatt töltik a 20. életévüket, azok az adott tanév végéig jogosultak rá.
  - Esti tagozatos diákként NEM. 
   
 5. Árvaellátásra jogosult leszek?
  - IGEN. A nappali tagozatos diákjaink a jogszabályban előírt ideig jogosultak árvaellátásra.
   
 6. Hogyan lesz szakmai gyakorlati helyem az összefüggő szakmai gyakorlathoz?
  A diák tudja hova akar menni és felveszi a kapcsolatot a céggel.
  - A diák tudja hova akar menni és az iskola felveszi a kapcsolatot a céggel.
  - A diák nem tudja, hogy hova akar menni, így az iskola segítségét kéri.

 7. Részt vehetek külföldi szakmai gyakorlaton?
  IGEN
  Szaktól függően ERASMUS+ Tanulói mobilitáson keresztül.

 8.  Kollégiumi elhelyezkedésre van lehetőség?
  IGEN

 9. Diákigazolványt kapok?
  -
   IGEN, minden diák kap, aki részt vesz a képzésünkön, független attól, hogy nappali vagy esti tagozatos. Az igényléshez az Okmányirodákban elkészíthető NEK azonosító lapra lesz szükség (ennek intézéséhez a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványodat és lakcímkártyádat magaddal kell vinned). Bővebben: http://www.diakigazolvany.hu/igenyles/kozneveles/igenyles/elektronikus_igenyles_folyamata
   
 10. Mely képzések számítanak be felsőfokú tanulmányom folytatásakor?
  Az 54-gyel és 55-tel kezdődő OKJ számú képzések jelentenek kreditpont beszámítást.
   
 11. Milyen plusz előnyt jelent a Budapesti Metropolitan Egyetemre (METU) jelentkezésemkor, hogy a BIG-ben szereztem a szakképzettségemet.
  - A
   felvételi eljárásban szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 32 pont adható, továbbá az emelt szintű szakképzésben  szerzett ismereteket – amennyiben a  szakképesítés megfeleltethető az alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeiről szóló rendeletben meghatározott módon - 50 kredit értékben elismeri az egyetem, ez az órák alóli felmentésen túl pénzbeli megtakarítást is jelent, akár 400 ezer Ft mértékig a tanulmányi félévek során.
 12. A vendégtéri szaktechnikus képzésen kell ágazati alapvizsgát tenni?
  Igen, a 2020/2021. tanévben induló képzéseinken kell ágazati alapvizsgát tenni.