Felvételi tájékoztató általános iskola 8.osztályos tanulói számára

Felvételi tájékoztató általános iskola 8.osztályos tanulói számára

2020.11.05.
Budapesti Innovatív Technikum, Gimnázium, és Szakképző Iskola négy évfolyamos gimnáziumi és öt évfolyamos technikumi osztályaiba jelentkező tanulóknak

Felvételi tájékoztató

a 2021/2022-as tanévre

a Budapesti Innovatív Technikum, Gimnázium, és Szakképző Iskola négyévfolyamos gimnáziumi és ötévfolyamos technikumi osztályaiba jelentkező tanulóknak

 

Adataink:
Cím: 1051 Budapest, Sas utca 25
Telefon: +36 1 302 7876
E-mail: gimi@bigsuli.hu
WEB: www.bigsuli.hu
OM azonosító: 200198
Telephelykód: 004

 

Tagozatkódjaink:

0001 4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv, emeltszintű angol nyelv, második idegennyelv német, emelt óraszám: grafika specializáció csoportbontás első, második idegennyelv, matematika, informatika

0002 4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv, emeltszintű angol nyelv, második idegennyelv német, emelt óraszám: informatika, robotika specializáció csoportbontás első, második idegennyelv, matematika, informatika

0003 4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv, emeltszintű angol nyelv, második idegennyelv német, emelt óraszám: közgazdaságtan specializáció csoportbontás első, második idegennyelv, matematika, informatika

0004 4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv, emeltszintű angol nyelv, második idegennyelv német, csoportbontás első, második idegennyelv, matematika, informatika

0005 5 évfolyamos technikumi kerettanterv, turisztikai szervező képzés emeltszintű angol nyelv, második idegennyelv német, csoportbontás idegennyelv, matematika, informatika

 

Miért válaszd a BIG-et?

 • Több évtizedes tapasztalatra alapuló magas szintű nyelvi képzés.
 • Emeltszintű angol nyelvi képzés, nyelvvizsga, előrehozott érettségi, akár már 10. évfolyam végén.
 • Tagozatos tárgyakból előrehozott érettségi, emeltszintű érettségi, az érettségi vizsgát megelőző évben.
 • Az érettségi évében lehet, hogy már csak három kötelező tárgyból kell érettségizned.
 • Lehetőség az érettségi utáni szakképzésben való részvételre.
 

Miért válaszd a grafikus tagozatot?

Ha érdekelnek a művészetek,
    Ha kreatív vagy,
    Ha vonzanak a számítógépes játékok grafikái,
    Ha érdekelnek a filmes animációk,
válaszd a tervező grafikus tagozatunkat!

 • Iskolánkban 280 órában elsajátíthatod a vizuális kultúra alapjait.
 • Képes leszel modern számítástechnika eszközök segítségével különböző tartalmak megjelenítésére, sokszorosítására, azok mások számára közvetítésére.
 • Lehetőség szerint érettségi után intézményünkben szakmát is szerezhetsz.
 

Miért válaszd az informatika tagozatot?

Ha nem elégedsz meg az informatika készségszintű használatával és érdekelnek az informatikai rendszerek, a számítógépes hálózatok működése
    Ha nem pusztán használni szeretnéd az informatikai eszközöket, de kíváncsi is vagy a "hogyan?"-okra
    Ha szeretnél alapvető programozási ismeretekre szert tenni válaszd az informatika tagozatunkat!

 • Emelt óraszámú informatikaoktatásunk során a kerettantervi tananyagot programozói, algoritmuselméleti ismeretekkel kiegészítve négy évig, összesen 280 órában tanulod.
 • A 10-11. évfolyam végén előrehozott közép szintű informatika érettségi letételére van lehetőséged, mely jeles eredmény esetén ECDL vizsgának is megfelel.
 • A programozási ismeretek elsajátítása ugyanakkor utat nyit az emelt szintű informatika érettségi felé is és jó alapot ad a felsőoktatási intézményekben folyó informatika és programozás témájú tárgyakhoz is.
 

Miért válaszd az közgazdaságtan tagozatot?

Szeretnél tudatosan bánni a családi kasszával?
    Érdekelnek a pénzvilág összefüggései?
    Ha szeretnél alapvető vállalkozói ismeretekre szert tenni válaszd a közgazdaságtan tagozatunkat.

A közgazdaságtan tagozatunkon a Gazdasági pénzügyi kultúra és a Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek tantárgyak kerettanterveit alkalmazzuk.

 

Miért válaszd technikumi turisztikai szervező képzést?

Ha fel szeretnéd fedezni a világot, utazni, új kultúrákat megismerni és emberekkel foglalkozni
    Ha érdekel a gasztronómia válaszd a technikumi 5 éves  turisztikai szervező képzésünket.

5 éves technikumi képzésünk egyesíti a gimnázium és a szakma tanulás előnyeit. Az 5 év elvégzése után egyszerre kapod kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet. Ösztöndíjat kapsz, amely a tanulmányi eredményedtől függ.

 

 

A felvételi vizsga:

A következő tanévre felvételi vizsgát hirdetünk meg:

Négy évfolyamos kerettantervre épülő, emeltszintű, angol tagozatos és az ötévfolyamos technikumi kerettantervre épülő, turisztikai szervező osztályaink első évfolyamára

A tervezett maximális felvehető létszám a 9. évfolyamos 4 éves gimnáziumi képzésre 60 fő, az ötéves technikusi képzésre 28 fő

A négy éves emeltszintű angol tagozatos gimnáziumi osztályainkban négy tanulmányi terület választására van lehetőség:

 • Grafika specializáció
 • Informatika, robotika specializáció
 • Közgazdaságtan specializáció
 • Általános osztály

 

A felvételi vizsga rendje:

A felvételi vizsga tárgyai:

 • Gimnáziumi tagozatra: Egységes központi írásbeli: matematika, magyar nyelv és irodalom
 • Technikumi turisztikai szervező tagozatra: Egységes központi írásbeli: matematika, magyar nyelv és irodalom + szóbeli elbeszélgetés

Először az egységes, központi írásbeli felvételi vizsgára kell jelentkezni Tanulói jelentkezési lappal (letölthető: www.oktatas.hu). Az írásbelit a jelentkező bármelyik központi írásbelit szervező középiskolában megírhatja, de a tanulói jelentkezési lapot abba az intézménybe kell beadni, amelyikben a jelentkező az írásbelijét írni kívánja.

A jelentkezési lap beadási határideje 2020. december 4.

Az egységes központi írásbeli időpontja 2021. január 23. , időtartama tárgyanként 45 perc, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünettel. Az írásbeli feladatok megoldókulcsai az írásbeli vizsgát követően megtekinthetők a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok honlapon.

A tanulóknak az iskolai felvételre – az írásbeli eredmény ismeretében – külön kell jelentkezniük legkésőbb a 2021. február 19-i határidőig a választott gimnázium (ok) ba, egy-egy újabb, központilag kiadott Jelentkezési lappal. A jelentkezési laphoz mellékelniük kell az írásbeli vizsga eredményét igazoló Értékelő lap, valamint a – pontszámításhoz szükséges – bizonyítványok fénymásolatait. A február 19-i határidős jelentkezési lapot az általános iskolában töltik ki és továbbítják hozzánk a mellékletekkel.

A technikumi turisztikai szervező osztályba jelentkezők számára a szóbeli meghallgatás időpontja 2021.02.23-24. A szóbeli vizsgán kötetlen beszélgetésre kerül sor, ahol elsősorban a jelentkezők motivációit szeretnénk felmérni.

Szakmai alapdokumentumunkban nem szerepel az SNI-s tanulók oktatása és nevelése.

A felvételi pontszámok kiszámítási módja:

4 évfolyamos gimnázium:

 • Matematika írásbeli: t pont max. 50 pont
 • Magyar írásbeli: m pont max. 50 pont
 • Hozott jegyek: h pont max. 20 pont
 • Felvételi pontszám: 1,4 x t + 1,4 x m + 0,5 x h max. 150 pont

5 évfolyamos technikum:

 • Matematika írásbeli: t pont max. 50 pont
 • Magyar írásbeli: m pont max. 50 pont
 • Hozott jegyek: h pont max. 20 pont
 • Szóbeli: sz pont max. 50
 • Felvételi pontszám: 1,4 x t + 1,4 x m + 0,5 x h +sz max. 200 pont

A hozott jegyek számítása:

7. év végi magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv öt osztályzatból szabadon választott kettő

8. félévi magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv öt osztályzatból szabadon választott kettő

A felvételi pontszámba versenyeredményeket nem számítunk be, de szívesen vesszük, ha a jelentkező, amennyiben rendelkezik megyei/budapesti vagy országos versenyen elért eredménnyel, az arról szóló igazolást mellékeli a jelentkezési lapjához. Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik a felsorolt tantárgyak közül legalább kettőből 7. év végi, valamint 8. félévi osztályzattal, akkor más tantárgyi osztályzatot nem áll módunkban beszámítani helyette. Pontegyenlőség esetén a központi matematika írásbeli eredménye alapján rangsorolunk.

 

Időpontok, határidők:

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_alt_isk_8_evf

 • Jelentkezési lap beadása az írásbelire: 2020. december 4.
 • Egységes központi írásbeli felvételi vizsgák: 2021. január 23. (10.00)
 • Pótló időpont (alapos, igazolt indokkal hiányzóknak): 2021. január 28. (14.00)
 • A tanulók, szüleik/törvényes képviselőik a kijavított írásbeli dolgozatokat megtekinthetik: 2021. január 27-én 8-16 óra között
 • Írásban kérhetik a pontozás felülvizsgálatát az igazgatótól: 2021. január 28-án 16 óráig
 • Az igazgató írásban (e-mailben) válaszol a felülvizsgálati kérelemre: 2021. január 30-ig
 • A tanulók az írásbeli eredményekről szóló ÉRTÉKELŐ LAP-ot átvehetik: 2021. január 30-án 8-16 óra között
 • Végleges jelentkezés továbbítása az általános iskolából (jelentkezési lap + adatlap + mellékletek): 2021. február 19. (legkésőbb!)
 • Jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala az iskola honlapján és a portai hirdetőtáblán: 2021. március 16.
 • Tanulói adatlapok módosítási lehetősége az általános iskolában: 2021. március 22-23.
 • A Hivatal megküldi az intézménynek az egyeztetett felvételi jegyzéket: 2021. április 23.
 • A felvételről vagy elutasításról szóló értesítés megküldése: 2021. április 30-ig

 

Nyílt napok:

Ebben a tanévben hagyományos nyílt napjainkat nincs módunkban megtartani. Helyettük online nyílt napokat és bemutató órákat szervezünk. A nyílt napokat a Microsoft Teams segítségével bonyolítjuk le, mely egyben a BIG általánosan használt online oktatási eszköze is. Az esemény számára a Teams-ben egy csoportot hozunk létre, amihez az érdeklődők egy link illetve a csatorna kódja segítségével csatlakozhatnak. A regisztrálók számára ezt a linket az esemény napján küldjük ki. A Teams használatához nincs feltétlenül szükség program telepítésére, böngészőből vagy okostelefonról is korlátozás nélkül elérhető. A csatornán keresztül az érdeklődők közvetlen chat vagy videós beszélgetést kezdeményezhetnek az intézmény képviselőivel.

 

A részleteket honlapunkon hozzuk folyamatosan nyilvánosságra

www.bigsuli.hu

Kövessenek minket Facebookon, Instagrammon!

© IntroWeb | 2021 Weboldal készítés, SEO