JELENTKEZEM

A Budapesti Innovatív Gimnázium és Szakgimnázium (BIG) bemutatkozik


A Budapesti Innovatív Gimnázium és Szakgimnázium (előző neve: Budapesti Innovatív Középiskola, korábban: BKF Szakközépiskola), - melyet a BKF Kommunikációs Alapítvány hozott létre 2002-ben - méltán egyre népszerűbb a diákok körében. A középiskola érettségire épülő iskolarendszerű szakképzést folytat, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában.

A Középisokola elsődleges feladata, hogy az érettségizett fiatalokat és felnőtteket a munkaerő-piaci igények figyelembevételével olyan korszerű, magas szintű, speciális szakmai ismeretek birtokába juttassa, amelyek az európai gazdasági és társadalmi igényeknek megfelelnek, konvertálható, stabil gyakorlati és elméleti tudást biztosítanak, továbbfejleszthetők.

Továbbá lehetőséget adjon olyan felnőtteknek, akik kizárólag esti képzés keretében tudnak továbbtanulni ahhoz, hogy érettségi bizonyítványt szerezzenek.

A képzési idő alatt folytatott tanulmányok célja, hogy a diákok, alkalmassá váljanak a felsőfokú oktatási intézményekbe történő jelentkezésre és a tanulás közvetlen folytatására.

Fontos, perspektivikus feladat azonban az is, hogy a tanulók érdeklődésének felkeltésével, felkészítést kapjanak az egész életen át tartó tanulásra (Life Long Learning), szakmai kultúrájuk igényes szélesítésére. E cél európai szintű megvalósítása érdekében a iskolánk szoros kapcsolatot épített ki a Budapesti Metropolitan Egyetemmel (korábbi nevén: Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolával).

Iskolánk iskolarendszerű speciális kurzusain és képzéseiben nappali tagozaton azok vehetnek részt ingyenesen, akik első szakképzésüket szerzik, és rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, továbbá még nem töltötték be a 25. életévüket (1994. január 1. után születtek). Képzéseink esti tagzaton - első és második szakma megszerzése esetén - korhatár nélkül ingyenesek, amennyiben rendelkezünk államilag finanszírozott helyekkel. 

Felvételi a művészeti képzéseken és azokon a szakokon van, melyet jogszabály előír, pályalkalmassági vizsga keretében, a többi szakon figyelembe vesszük természetesen a jelentkezés sorrendjét. A tanulói jogviszonyból eredő törvényi előírásoknak megfelelően a képzés ideje alatt a beiratkozott tanulók diákigazolványt, családi pótlékot, árvaellátást igényelhetnek.

Az iskolarendszerű képzésnek megfelelően az elméleti oktatás általában hétköznap 8.00 és 17.10 óra között kerül megszervezésre.

A szakmai gyakorlatok, illetve felzárkóztató foglalkozások esetén sor kerülhet délutáni oktatásra is.

A diákok a teljes képzési időszakon belül félévekre osztva folytatják tanulmányaikat, félévek végén értesítőt kapnak előmenetelükről, év végén pedig bizonyítványt kapnak.

A képzéseink szakmai záróvizsgával fejeződnek be. Azon tanulók, akik sikeres szakmai záróvizsgát és megfelelő tanulmányi átlagot teljesítenek, bekerülve a Budapesti Metropolitan Egyetem költségtérítéses szakjaira igénybe vehetik az ekvivalencia rendszerünket is, amely során az Egyetem engedményt biztosít a tandíjból is.