JELENTKEZEM

Kérdés:

Arról szeretnék érdeklődni, hogy mekkora tandíjat kell fizetni az iskolában?

Válasz:

A Budapesti Innovatív gimnáziumban nem kell tandíjat fizetni.

Kérdés:

Ha gyermekem eddig német nyelvet tanult, jelentkezhet az iskolába, mert a tájékoztatóban azt olvastam, hogy minden osztályban emeltszintű angol képzés van.

Válasz:

Természetesen jelentkezhet, az emeltszintű angol nyelvi csoportokban is több szinten kezdődik meg az oktatás. A második idegen nyelv pedig a német, ahol szintén különböző szintű csoportok indulnak.

 

Kérdés:

Érdeklődnék a gimnázium felől. Hogyan lehet bekerülni?

Válasz:

Iskolánkba a középfokú központi felvételi eljárás keretében lehet bekerülni. A felvétel a központi középfokú felvételi vizsga magyar és matematika eredménye és az általános iskolából hozott pontok alapján történik. A felvételi pontszámok kiszámítási módja:

Matematika írásbeli: t pont max. 50 pont

Magyar írásbeli: m pont max. 50 pont

Hozott jegyek: h pont max. 20 pont

Felvételi pontszám: 1,4 x t + 1,4 x m + 0,5 x h max. 150 pont

A hozott jegyek számítása: 7. év végi magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv öt osztályzatból szabadon választott kettő. 8. félévi magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv öt osztályzatból szabadon választott kettő.

Pontegyenlőség esetén a központi matematika írásbeli eredménye alapján rangsorolunk.

 

Kérdés:

A 8. osztályos fiamnak szeretném ajánlani iskolájukat. Ezért érdekelne, hogy milyen szakirányt vehetne igénybe?

Válasz:

A Budapesti Innovatív Gimnázium három tagozatot hirdet meg ebben az évben: a turizmus, grafika és informatika tagozatot. A tagozatok közül a gyermek érdeklődése szerint célszerű választani. Javasoljuk, hogy jöjjenek el a nyílt napjainkra, ahol tájékozódhatnak a különböző tagozatokról.

Kérdés:

A grafika tagozatra tartanak-e szintfelmérő vizsgát?

Válasz:

Az iskolába bármilyen tagozatra, kizárólag az általános iskolai eredmények és a központi középiskolai írásbeli felvételi vizsga eredményei alapján lehet bekerülni. Sem szintfelmérő vizsgát, sem szóbeli vizsgát nem tartunk.

 

Kérdés:

Megjelölhetek-e több tagozatkódot az iskolába jelentkezéskor a jelentkezési lapon?

Válasz:

Igen, akár mind a négy tagozatunkra jelentkezhet a diák, mind a négy tagozaton rangsorolásra kerül, így nagyobb az esélye, hogy az egyik tagozatra bekerüljön az iskolába.

 

Kérdés:

Tart az iskola szóbeli felvételi vizsgát?

Válasz:

A Budapesti Innovatív Gimnáziumba kizárólag az általános iskolai eredmények és a központi középiskolai írásbeli felvételi vizsga eredményei alapján lehet bekerülni. Sem szintfelmérő vizsgát, sem szóbeli vizsgát nem tartunk.

 

Kérdés:

Ha gyermekemnek felmentése van matematikából, akkor megírja-e a központi írásbelit?

Válasz:

Szakmai alapdokumentumunkban nem szerepel az SNI-s tanulók oktatása és nevelése, így ezen tanulók jelentkezését a Budapesti Innovatív Gimnáziumba nem tudjuk elfogadni. Az SNI tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt tájékozódniuk kell, hogy az az iskola, ahová a tanuló februárban majd be kívánja adni a jelentkezését (továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola), milyen − az SNI tanulókra vonatkozó − speciális elbírálási szabályokat határoz meg. Ezen ismeretek birtokában tudják eredményesen megtervezni a tanuló „felvételi stratégiáját”. Különösen fontos ez abban az esetben, ha a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola felvételi eljárása során kéri a központi írásbeli vizsga eredményeit. Amennyiben a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola a felvétel feltételeként előírja a központi írásbeli vizsgát, az SNI tanulónak és a szülőjének még az írásbeli vizsgára való jelentkezés előtt tisztáznia kell az iskolával azt, hogy a helyi speciális szabályok és a szakértői véleményben foglaltak alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán (egyik, vagy mindkét tárgyból), vagy az iskola a központi írásbeli vizsga eredménye nélkül is, esetleg pl. csak a matematika vagy esetleg csak a magyar nyelv eredményének figyelembe vételével; vagy valamely tantárgy tanulmányi eredményének duplázásával elbírálja majd a felvételi jelentkezését.

 

Kérdés:

Milyen nyelvet tanulnak a diákok az iskolában?

Válasz:

Minden tanulón emeltszintű angol nyelvoktatásban részesül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy négy éven keresztül heti 5 órában tanulják az első idegen nyelvet, az angolt. A második idegen nyelv a német, melyet négyéven keresztül heti három órában tanulnak a diákok.

 

Kérdés:

Hány osztály indítását tervezi az iskola?

Válasz:

A 2020-21-es tanévben két párhuzamos osztály indítását tervezzük 32-32 fővel.

 

Kérdés:

 Lehet-e évközben tagozatot váltani?

Válasz:

Az első hónapban, szeptember 15.-ig biztosítunk lehetőséget az eredeti tagozat módosítására. Ez után az időpont után iskolaszervezési okokból már nem áll módunkban az ilyen kéréseknek eleget tenni.

 

Kérdés:

Az osztály diákjainak összetétele tagozat szerint alakul ki?

Válasz:

Nem, a diákok a tagozatos tárgyaikat „sávban” tanulják, egy-egy tagozat diákjai vegyesen kerülnek ki a két párhuzamos osztályból.

 

Kérdés:

Ha gimnáziumba nem veszik fel, akkor a szakgimnáziumba jöhet a gyermekem?

Válasz:

A 8. évfolyamos tanulóknak csak gimnáziumi osztályokat indítunk. Iskolánkban a szakgimnáziumi (technikumi) képzés kizárólag érettségi utáni formában működik.