JELENTKEZEM

Küldetésünk:

A szakközépiskola elsődleges feladata, hogy az érettségizett fiatalokat és felnőtteket a munkaerő-piaci igények figyelembevételével olyan korszerű, magas szintű, speciális szakmai ismeretek birtokába juttassa, amelyek az európai gazdasági és társadalmi igényeknek megfelelnek, konvertálható, stabil gyakorlati és elméleti tudást biztosítanak, továbbfejleszthetők.

A képzési idő alatt folytatott tanulmányok célja, hogy a diákok, alkalmassá váljanak a felsőfokú oktatási intézményekbe történő jelentkezésre és a tanulás közvetlen folytatására.

Fontos, perspektivikus feladat azonban az is, hogy a tanulók érdeklődésének felkeltésével, felkészítést kapjanak az egész életen át tartó tanulásra (Life Long Learning), szakmai kultúrájuk igényes szélesítésére. E cél európai szintű megvalósítása érdekében iskolánk szoros kapcsolatot épített ki a Budapesti Metropolitan Egyetemmel.