JELENTKEZEM

 

A pót, javító és különbözeti vizsgák időpontja: 2020.augusztus 25-26.

A pót, javító illetve különbözeti vizsgák minden tantárgyból írásbeli és szóbeli részből állnak. Aki az írásbeli vizsgán nem éri el a 12%-os eredményt, nem tehet szóbeli vizsgát.

A vizsgák témakörei, követelményei:

Kémia javítóvizsga tételsor 2020

 1. Az atomok szerkezete, Bohr modell
 2. Radioaktivitás, radioaktív sugárzások típusai
 3. A periódusos rendszer, periodikus tulajdonságok
 4. Kovalens kötés és kialakulása
 5. Molekulák alakja
 6. Molekulák polaritása és másodrendű kötések
 7. Ionos kötés, ionrács tulajdonságai
 8. Atomrács és molekularács tulajdonságai
 9. Oldódás, diffúzió
 10. Diszperz rendszerek típusai és tulajdonságai
 11. Levegő összetétele és szennyezései
 12. Fizikai és kémia változások
 13. Kémiai reakciók energiaváltozásai
 14. Egyirányú reakciók, körfolyamatok
 15. Kémiai egyensúly
 16. Savak, bázisok, sav-bázis reakciók
 17. Kémhatás és pH
 18. Redoxireakciók
 19. Redoxireakció, mint elektronátmenet
 20. Elektrokémiai reakciók, galvánelemek

Német nyelv javítóvizsga tételsor 2020

 1. Zahlen 1-1000 (tankönyv 20. oldal)
 2. Jahreszahlen – Wann bist du geboren? (tankönyv 36. oldal)
 3. Meine Lieblingscomicfigur (tankönyv 20-21. oldal)
 4. Meine Schulsachen (tankönyv 22. oldal)
 5. Steckbrief und Fragen / Anmeldung in der Stadtbibliothek (tankönyv 23, 25. oldal)
 6. Freizeitaktivitäten – Meine Freizeit (tankönyv 26-28. oldal)
 7. Adjektive – Gegenteile, Meinung äußern mit Adjektiven (tankönyv 22, 29. oldal)
 8. Komposita (tankönyv 30. oldal)
 9. Meine Lieblinge (tankönyv 30. oldal)
 10. Mein Terminkalender – Meine Woche  (tankönyv 31, 33. oldal)
 11. Ich mag… (tankönyv 32. oldal)
 12. Ich habe Zeit. (tankönyv 32. oldal)
 13. Berufe in meiner Familie(tankönyv 34. oldal)
 14. Meine Familie (tankönyv 37, 41. oldal)
 15. Pluralformen (tankönyv 38. oldal)
 16. Nicht/kein(e) (tankönyv 40. oldal)
 17. Meine Lieblingsband/Lieblingssänger (tankönyv 44-45. oldal)
 18. Essen und Getränke (tankönyv 52-53. oldal)
 19. Essen – nehmen – sprechen (tankönyv 54. oldal)
 20. Länder und Sprachen (tankönyv 54. oldal)

Matematika javítóvizsga tételsor 2020

 1. Halmazok, halmazműveletek, intervallumok
 2. Hatványozás, azonosságok, számok normál alakja
 3. Nevezetes azonosságok
 4. Oszthatósági szabályok, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös
 5. Függvények tulajdonságai: lineáris függvények, abszolútérték-függvény   
 6. Függvények tulajdonságai: másodfokú-, négyzetgyök-, lineáris törtfüggvény     
 7. Egyenletek megoldási módszerei
 8. Abszolútértékes egyenletek, egyenlőtlenségek
 9. Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek
 10. Geometriai alapfogalmak, a háromszög nevezetes tulajdonságai
 11. Nevezetes ponthalmazok
 12. Pitagorász-tétele és megfordítása
 13. Négyszögek nevezetes tulajdonságai
 14. Thalész-tétele és megfordítása
 15. Tengelyes tükrözés a síkban, tengelyesen szimmetrikus alakzatok
 16. Középpontos tükrözés a síkban, középpontosan szimmetrikus alakzatok
 17. Pont körüli forgatás a síkban, párhuzamos eltolás, vektorok
 18. Háromszögek egybevágósága
 19. A kombinatorika gyakorlati alkalmazásai, sorbarendezés, kiválasztás
 20. Statisztikai mutatók: átlag, módusz, medián

Javasolt feladatok:      http://www.studiumgenerale.hu/erettsegik-temakor-szerint

 

Magyar nyelv és irodalom javítóvizsga tételsor 2020

A három műnem jellemzői (epika, líra, dráma).

A következő irodalomtörténeti korstílusok főbb jellemzői: antikvitás, középkori irodalom, reneszánsz, barokk, klasszicizmus.

I.               Az antikvitás irodalma

-mitosz, monda, eposz fogalma

-a trójai mondakör

-Homérosz Iliász, Odüszeia tartalma, főbb szereplői, szerkezetük főbb jellemzői

-a görög színház és dráma jellemzői

-Szophoklész Antigoné tartalma, konfliktusok, szereplők, hübrisz fogalma

II.         Biblia

-fogalma, főbb jellemzői, részei

-az Ószövetség felépítése, néhány történet ismerete

-az Újszövetség felépítése, Jézus életének, tanításának ismerete

 III.           A középkor irodalma

-az Ómagyar Mária-siralom és a Halotti beszéd jellemzői

 IV.           A reneszánsz irodalma

a középkor és a reneszánsz korstílus jellemzőinek összevetése

-Boccaccio Dekameronjának novellái

-Janus Pannonius pályája, epigrammaköltészete

Balassi Bálint pályája, istenes, szerelmi és vitézi költeményei

Shakespeare jelentősége, művei és az angol dráma, színház jellemzői

Rómeó és Júlia tartalma, szereplői, konfliktusok

 V.           A barokk és a klasszicizmus irodalma

 -a barokk korstílus jellemzői

 - Zrínyi Miklós életútja, Szigeti veszedelem főbb jellemzői

-a francia klasszicista színház és dráma jellemzői

- Moliére Tartuffe tartalma, szereplői

Az írásbeli vizsgán semmilyen segédanyag nem használható! A szóbeli vizsgán szöveggyűjtemény használható. Az eredményes felkészüléshez az alábbi műveket kell elolvasni: Szophoklész Antigoné, Jónás könyve, Máté evangéliuma, Ómagyar Mária-siralom, Halotti beszéd, Boccaccio Ötödik nap- Kilencedik novella, Janus Pannonius Egy dunántúli mandulafáról, Pannónia dicsérete, Búcsú Váradtól. Balassi Bálint Hogy Júliára talála, Egy katona ének, Adj már csendességet. Shakespeare Rómeó és Júlia.

 

Földrajz javítóvizsga tételsor 2020

1. A Naprendszer

2. A Föld mozgásai és következményei.

3. A földi tér ábrázolása.

4. A Föld belső szerkezete

5. A lemeztektonika.

6. A hegységképződés.

7. A vulkanizmus.

8. A földtörténeti ó- és középidő eseményei és képződményei.

9. A tengervíz mozgásai.

10. A folyók és a jég felszínformálása.

11. A karszt jelenségek.

12. A tavak.

13. A légkör összetétele és szerkezete.

14. A légkör felmelegedése.

15. Az általános légkörzés.

16. Ciklonok, anticiklonok, időjárási frontok.

17. A földrajzi övezetesség vonásai a trópusi övezetben.

18. A meleg és a hideg mérsékelt öv jellemzői.

19. A valódi mérsékelt öv jellemzése.

20. Függőleges éghajlati övezetesség.

Az írásbeli vizsgarészen semmilyen segédeszköz nem használható, a szóbeli vizsgán földrajz atlasz használható.