Kérdések és válaszok

Arról szeretnék érdeklődni, hogy mekkora tandíjat kell fizetni az iskolában?

A Budapesti Innovatív Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola gimnáziumi és érettségi előtti technikumi tagozatain nem kell tandíjat fizetni.

Ha gyermekem eddig német nyelvet tanult, jelentkezhet az iskolába, mert a tájékoztatóban azt olvastam, hogy minden osztályban emeltszintű angol képzés van.
Természetesen jelentkezhet, az emeltszintű angol nyelvi csoportokban is több szinten kezdődik meg az oktatás. A második idegen nyelv pedig a német, ahol szintén különböző szintű csoportok indulnak.
Érdeklődnék a gimnázium felől. Hogyan lehet bekerülni?

Iskolánkba a középfokú központi felvételi eljárás keretében lehet bekerülni. A felvétel a központi középfokú felvételi vizsga magyar és matematika eredménye és az általános iskolából hozott pontok alapján történik.

A felvételi pontszámok kiszámítási módja:

Matematika írásbeli: t pont max. 50 pont

Magyar írásbeli:: m pont max. 50 pont

Hozott jegyek: h pont max. 20 pont

Felvételi pontszám: 1,4 x t + 1,4 x m + 0,5 x h max. 150 pont

A hozott jegyek számítása: 7. év végi magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv öt osztályzatból szabadon választott kettő. 8. félévi magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv öt osztályzatból szabadon választott kettő.

Pontegyenlőség esetén a központi matematika írásbeli eredménye alapján rangsorolunk.

A 8. osztályos fiamnak szeretném ajánlani iskolájukat. Ezért érdekelne, hogy milyen szakirányt vehetne igénybe?

A Budapesti Innovatív Gimnázium négy tagozatot hirdet meg ebben az évben

  1. Grafika
  2. Informatika
  3. Közgazdaságtan
  4. Általános

A tagozatok közül a gyermek érdeklődése szerint célszerű választani. Javasoljuk, hogy jöjjenek el a nyílt napjainkra, ahol tájékozódhatnak a különböző tagozatokról.

A grafika tagozatra tartanak-e szintfelmérő vizsgát?

Az iskolába bármilyen tagozatra, kizárólag az általános iskolai eredmények és a központi középiskolai írásbeli felvételi vizsga eredményei alapján lehet bekerülni. Sem szintfelmérő vizsgát, sem szóbeli vizsgát nem tartunk.

Megjelölhetek-e több tagozatkódot az iskolába jelentkezéskor a jelentkezési lapon?

Igen, akár mind a négy tagozatunkra jelentkezhet a diák, mind a négy tagozaton rangsorolásra kerül, így nagyobb az esélye, hogy az egyik tagozatra bekerüljön az iskolába.

Tart az iskola szóbeli felvételi vizsgát?

A Budapesti Innovatív Gimnáziumba kizárólag az általános iskolai eredmények és a központi középiskolai írásbeli felvételi vizsga eredményei alapján lehet bekerülni. Sem szintfelmérő vizsgát, sem szóbeli vizsgát nem tartunk. A technikumi tagozatunkon viszont tartunk szóbeli elbeszélgetést.

Ha gyermekemnek felmentése van matematikából, akkor megírja-e a központi írásbelit?

Szakmai alapdokumentumunkban nem szerepel az SNI-s tanulók oktatása és nevelése, így ezen tanulók jelentkezését a Budapesti Innovatív Gimnáziumba nem tudjuk elfogadni.

Az SNI tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt tájékozódniuk kell, hogy az az iskola, ahová a tanuló februárban majd be kívánja adni a jelentkezését (továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola), milyen − az SNI tanulókra vonatkozó − speciális elbírálási szabályokat határoz meg. Ezen ismeretek birtokában tudják eredményesen megtervezni a tanuló „felvételi stratégiáját”.

Különösen fontos ez abban az esetben, ha a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola felvételi eljárása során kéri a központi írásbeli vizsga eredményeit. Amennyiben a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola a felvétel feltételeként előírja a központi írásbeli vizsgát, az SNI tanulónak és a szülőjének még az írásbeli vizsgára való jelentkezés előtt tisztáznia kell az iskolával azt, hogy a helyi speciális szabályok és a szakértői véleményben foglaltak alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán (egyik, vagy mindkét tárgyból), vagy az iskola a központi írásbeli vizsga eredménye nélkül is, esetleg pl. csak a matematika vagy esetleg csak a magyar nyelv eredményének figyelembe vételével; vagy valamely tantárgy tanulmányi eredményének duplázásával elbírálja majd a felvételi jelentkezését.

Milyen nyelvet tanulnak a diákok az iskolában?

A gimnáziumi tanulók emeltszintű angol nyelvoktatásban részesülnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy négy éven keresztül heti 5 órában tanulják az első idegen nyelvet, az angolt. A második idegen nyelv a német, melyet négyéven keresztül heti három órában tanulnak a diákok. A technikumi oktatásban résztvevők két éven keresztűl heti 6 órában tanulják az angol nyelvet, majd három éven keresztűl heti 4 órában a második idegennyelvüket.

 

Hány osztály indítását tervezi az iskola?

A 2021-22-es tanévben két párhuzamos gimnáziumi osztály és egy technikumi osztály indítását tervezzük 30-30 fővel.

Lehet-e évközben tagozatot váltani?

Az első hónapban, szeptember 15.-ig biztosítunk lehetőséget az eredeti tagozat módosítására. Ez után az időpont után iskolaszervezési okokból már nem áll módunkban az ilyen kéréseknek eleget tenni.

Az osztály diákjainak összetétele tagozat szerint alakul ki?

Nem, a diákok a tagozatos tárgyaikat „sávban” tanulják, egy-egy tagozat diákjai vegyesen kerülnek ki a két párhuzamos osztályból.

Ha gimnáziumba nem veszik fel, akkor a technikumba jöhet a gyermekem?

Csak abban az esetben, ha jelentkezési lapot a technikumi osztályba is beadott és megfelel a felvételi követelményeknek.

© IntroWeb | 2021 Weboldal készítés, SEO