Gimnáziumi képzés

A tudásalapú társadalomban a hagyományos termelési tényezők mellett egyre inkább a tudás kerül előtérbe. Egy-egy termékben igen nagy a tudástartalom aránya, tehát a hozzáadott érték. Ehhez viszont jól képzett, kreatív emberekre van szükség. A tudásalapú társadalomban a tudás nem cél, hanem eszköz a társadalom életében való részvételhez. A tudásalapú társadalomban törvényszerűen felértékelődik az oktatás és kutatás szerepe.

A gimnáziumban ennek megfelelően az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás folyik. Alapfeladata, hogy felkészítse tanulóit az érettségi vizsgára, a munkába állásra illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére. A gimnáziumban a tanulók tevékenységek során elsajátítják a tantárgyi és tantárgyközi ismereteket és továbbfejlesztik – mindenekelőtt kommunikációs és tanulási - képességeiket. A BIGben igyekszünk azokat a kulcs kompetenciákat fejleszteni amelyek megkönnyítik a társadalomban való érvényesülést és a szakmák többségében alkalmazhatóak. Ilyenek pl. az idegennyelvtudás, informatikai ismeretek, kommunikációs készségek, rugalmasság, kreativitás, célirányultság, problémamegoldó képesség, alkalmazkodó képesség, a másság elfogadása stb.

Fontosnak tartjuk, hogy, a nappali általános kerettantervi gimnáziumi képzés során, diákjaink megmutathassák, kibontakoztathassák speciális tehetségüket, készségeiket, érdeklődési körüket, ezért lehetőséget biztosítunk számukra, hogy az általános kerettantervi képzés mellett, a szabad órakeret terhére speciális, érdeklődésüknek megfelelő szakirányokat válasszanak. Szakképzési kínálatunkhoz kapcsolódóan az Művészetek+ és aTurisztika helyi programokba kapcsolódhatnak be.

Gimnáziumi évfolyamainkon végzett tanulóink számára lehetőség nyílik arra is, hogy kedvező feltételek mellett bekapcsolódjanak érettségi utáni szakképzéseinkbe.

 

 

 

© IntroWeb | 2024 Weboldal készítés, SEO