Kérdések és válaszok

Esti tagozaton egészségügyi ellátásra biztosított leszek?
Nem
Van-e ösztöndíj lehetőség az iskolában?

IGEN, minden szakképzésben résztvevő tanulónak tanulmányi eredményétől függő mértékű tanulmányi ösztöndíj jár. Ezen kívül szociális ösztöndíjra is lehet pályázni.
Plusz ösztöndíj:
Ápoló képzésünkön: az EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú,
„Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program” című kiemelt projekt keretében megvalósuló ösztöndíj programkeretén belül. https://apololeszek.aeek.hu/osztondijprogram

Nappali tagozaton egészségügyi ellátásra biztosított leszek?

Igen, két féle módon:

  1. A tanévet befejező és szakmai vizsgát tett diákok a diákigazolványuk szerinti érvényességi idő lejártáig. (Adott év október 31.
  2. Tanulmányaikat megszakító diákok a tanulói jogviszonyuk megszűnése után 45. napig
Családi pótlékra jogosult leszek?

- Igen, nappali tagozatos diákok a jogszabályban előírt 20. éves korig jogosultak családi pótlékra. Akik a tanév megkezdése előtt töltik a 20. életévüket azok már nem jogosultak családi pótlékra. Akik a tanév alatt töltik a 20. életévüket, azok az adott tanév végéig jogosultak rá.

- Esti tagozatos diákként nem.

Árvaellátásra jogosult leszek?

Igen, nappali tagozatos diákjaink a jogszabályban előírt ideig jogosultak árvaellátásra.

Hogyan lesz szakmai gyakorlati helyem az összefüggő szakmai gyakorlathoz?
  1. A diák tudja hova akar menni és felveszi a kapcsolatot a céggel.
  2. A diák tudja hova akar menni és az iskola felveszi a kapcsolatot a céggel.
  3. A diák nem tudja, hogy hova akar menni, így az iskola segítségét kéri.
Részt vehetek külföldi szakmai gyakorlaton?

Igen, szaktól függően ERASMUS+ Tanulói mobilitáson keresztül.

Kollégiumi elhelyezkedésre van lehetőség?

Igen

Diákigazolványt kapok?

Igen, minden diák kap, aki részt vesz a képzésünkön, független attól, hogy nappali vagy esti tagozatos.

Az igényléshez az Okmányirodákban elkészíthető NEK azonosító lapra lesz szükség (ennek intézéséhez a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványodat és lakcímkártyádat magaddal kell vinned).

Bővebben: http://www.diakigazolvany.hu/igenyles/kozneveles/igenyles/elektronikus_igenyles_folyamata

Mely képzések számítanak be felsőfokú tanulmányom folytatásakor?

Az 54-gyel és 55-tel kezdődő szakmai képzések jelentenek kreditpont beszámítást, szakirányú továbbtanulás esetén.

Milyen plusz előnyt jelent a Budapesti Metropolitan Egyetemre (METU) jelentkezésemkor, hogy a BIG-ben szereztem a szakképzettségemet?

A felvételi eljárásban szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 32 pont adható, továbbá az emelt szintű szakképzésben  szerzett ismereteket – amennyiben a  szakképesítés megfeleltethető az alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeiről szóló rendeletben meghatározott módon - 50 kredit értékben elismeri az egyetem, ez az órák alóli felmentésen túl pénzbeli megtakarítást is jelent, akár 400 ezer Ft mértékig a tanulmányi félévek során.

A vendégtéri szaktechnikus képzésen kell ágazati alapvizsgát tenni?

Igen, a 2020/2021. tanévben induló képzéseinken kell ágazati alapvizsgát tenni.

© IntroWeb | 2024 Weboldal készítés, SEO