Kérdések és válaszok

Nekünk nagyon tetszene az iskola, de egy felröppent hír miatt, miszerint egy messzi kerületbe költöznek elbizonytalanodtunk, szóval a kérdés az elkövetkező 4 évben terveznek

Valóban szó volt az iskola költözéséről, de most megnyugtathatok minden érdeklődött, hogy az iskola úgy tűnik, hosszútávon a Sas utcai épületben marad.

Arról szeretnék érdeklődni, hogy mekkora tandíjat kell fizetni az iskolában?

A Budapesti Innovatív Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola gimnáziumi tagozatán nem kell tandíjat fizetni. 

Ha gyermekem eddig német nyelvet tanult, jelentkezhet az iskolába, mert a tájékoztatóban azt olvastam, hogy minden osztályban emeltszintű angol képzés van.

Természetesen jelentkezhet, de feltétel a legalább A1 szintű angol nyelvtudás. Az emeltszintű angol nyelvi csoportokban is több szinten kezdődik meg az oktatás. A második idegen nyelv a német és a spanyol,  mely nyelvek kezdő szintről indulnak. Az esetlegesen korábban tanult nyelv folytatására mód van tehetséggondozás keretében.

Érdeklődnék a gimnázium felől. Hogyan lehet bekerülni?

Iskolánkba a középfokú központi felvételi eljárás keretében lehet bekerülni. A felvétel a központi középfokú felvételi vizsga magyar és matematika eredménye és az általános iskolából hozott pontok alapján történik.

A felvételi pontszámok kiszámítási módja:

Matematika írásbeli: t pont max. 50 pont

Magyar írásbeli:: m pont max. 50 pont

Hozott jegyek: h pont max. 20 pont

Szóbeli beszélgetés: max. 50 pont

Felvételi pontszám: 1,4 x t + 1,4 x m + 0,5 x h max. 200 pont

A hozott jegyek számítása: 7. év végi magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv öt osztályzatból szabadon választott kettő. 8. félévi magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv öt osztályzatból szabadon választott kettő.

Pontegyenlőség esetén a központi matematika írásbeli eredménye alapján rangsorolunk.

A 8. osztályos fiamnak szeretném ajánlani iskolájukat. Ezért érdekelne, hogy milyen szakirányt vehetne igénybe?

A Budapesti Innovatív Gimnázium két specializációt hirdet meg ebben az évben

  1. Grafika
  2. Utazás & turizmus

A specializációk közül a gyermek érdeklődése szerint célszerű választani. Javasoljuk, hogy jöjjenek el a nyílt napjainkra, ahol tájékozódhatnak a különböző tagozatokról.

A grafika tagozatra tartanak-e szintfelmérő vizsgát?

Az iskolába bármilyen tagozatra, kizárólag az általános iskolai eredmények és a központi középiskolai írásbeli felvételi vizsga, és az online szóbeli beszélgetés eredményei alapján lehet bekerülni. 

Megjelölhetek-e több tagozatkódot az iskolába jelentkezéskor a jelentkezési lapon?

Igen, akár mind a négy tagozat kódra jelentkezhet a diák, mind a négy tagozaton rangsorolásra kerül, így nagyobb az esélye, hogy az egyik tagozatra bekerüljön az iskolába. A négy tagozatkód lényegében két tagozatot jelent, mivel a grafika tagozaton a 0001 és a 0002 tagozatkód között a második idegennyelv  választása a küönbség, ugyan így az utazás & turizmus tagozaton a 0003 és a 0004 tagozatkódok között szintén a második idegennyelv választása a különbség.

Tart az iskola szóbeli felvételi vizsgát?

Igen a Budapesti Innovatív Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola online felvételi beszélgetést szervez a jelentkező általános iskolás tanulók számára.

Ha gyermekemnek felmentése van matematikából, akkor megírja-e a központi írásbelit?

Szakmai alapdokumentumunkban nem szerepel az SNI-s tanulók oktatása és nevelése, így ezen tanulók jelentkezését a Budapesti Innovatív Gimnáziumba nem tudjuk elfogadni.

Az SNI tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt tájékozódniuk kell, hogy az az iskola, ahová a tanuló februárban majd be kívánja adni a jelentkezését (továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola), milyen − az SNI tanulókra vonatkozó − speciális elbírálási szabályokat határoz meg. Ezen ismeretek birtokában tudják eredményesen megtervezni a tanuló „felvételi stratégiáját”.

Különösen fontos ez abban az esetben, ha a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola felvételi eljárása során kéri a központi írásbeli vizsga eredményeit. Amennyiben a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola a felvétel feltételeként előírja a központi írásbeli vizsgát, az SNI tanulónak és a szülőjének még az írásbeli vizsgára való jelentkezés előtt tisztáznia kell az iskolával azt, hogy a helyi speciális szabályok és a szakértői véleményben foglaltak alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán (egyik, vagy mindkét tárgyból), vagy az iskola a központi írásbeli vizsga eredménye nélkül is, esetleg pl. csak a matematika vagy esetleg csak a magyar nyelv eredményének figyelembe vételével; vagy valamely tantárgy tanulmányi eredményének duplázásával elbírálja majd a felvételi jelentkezését.

Milyen nyelvet tanulnak a diákok az iskolában?

A gimnáziumi tanulók emeltszintű angol nyelvoktatásban részesülnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy négy éven keresztül heti 5 órában tanulják az első idegen nyelvet, az angolt. A második idegen nyelv a német vagy a spanyol, melyet négyéven keresztül heti három órában tanulnak a diákok. 

 

Hány osztály indítását tervezi az iskola?

A 2022-23-es tanévben két párhuzamos gimnáziumi osztály indítását tervezzük 28-28 fővel.

Lehet-e évközben tagozatot váltani?

Az első hónapban, szeptember 15.-ig biztosítunk lehetőséget az eredeti specializációk módosítására. Ez után az időpont után iskolaszervezési okokból már nem áll módunkban az ilyen kéréseknek eleget tenni.

Az osztály diákjainak összetétele tagozat szerint alakul ki?

Igen, az A osztály a turizmus tagozatos, a B osztály a grafika tagozatos.

Ha gimnáziumba nem veszik fel, akkor a technikumba jöhet a gyermekem?

Nem, mert nincsen érettségi előtti technikumi osztályunk. A technikumi képzés kizárólag érettségire épülő szakmai képzés formájában elérhető iskolánkban.

© IntroWeb | 2024 Weboldal készítés, SEO