Pünkösdi üzenet

Pünkösdi üzenet

2023.05.28.
Szeretettel osztjuk meg, a Baptista Pedagógiai Intézet kezdeményezésére, a Budapesti Innovatív Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola kiadványszerkesztést tanuló diákjainak közreműködésével létrejött "Pünkösdi" kiadványt, illetve Paróczi Zsolt gondolatait:

Szeretettel osztjuk meg, a Baptista Pedagógiai Intézet kezdeményezésére, a Budapesti Innovatív Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola kiadványszerkesztést tanuló diákjainak közreműködésével létrejött "Pünkösdi" kiadványt , https://www.baptist.hu/wp-content/uploads/2023/05/punkosd_2023_SCREEN.pdf

illetve Paróczi Zsolt gondolatait:

Paróczi Zsolt, Napi felülről: "Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek." Az apostolok cselekedetei 2. rész 1-2. vers*

Áldott pünkösdvasárnapot, a Szentlélek csodálatos jelenlétét, megújító erejét és hitlépésekre bátorító hatását kívánom minden ismerősöm számára!

Pünkösd eredetileg az aratás kezdetéhez kapcsoló nemzeti ünnep volt, amikor az új termés betakarítása elindulhatott. Ennek a megünneplésére érkeztek sokan Jeruzsálembe a világ számos tájáról, hogy rokonaikkal együtt részt vehessenek ebben az örömben. Ezt az kedvező napot választotta ki az Atya arra, hogy Szentlelkét csodálatos módon kiárassza mindazokra, akik a feltámadt és tíz nappal korábban mennybe ment Jézus Krisztusban hittek és bíztak. A szélroham zúgása nem egy házat szokott betölteni, hanem a külső világot, de most valami olyat jelzett, ami a mennyei aratás kezdetét indította el. Az apostolok, akik átélték és tanúi lehettek mindannak, ami Jézus Krisztussal történt együtt voltak, egy helyen, mert várták, hogy mi lesz a következő nagy tette az Örökkévalónak. Ők élhették át elsőként, ahogy a megígért Lélek először betölti a házat, ahol ültek, majd őket magukat is. Ez egy új korszak nyitánya lett, ami azóta is tart. Eljutott egészen a mi lakóhelyünkig és ma is azt a célja, hogy megújítson bennünket, hogy általa felülről született életet élhessünk az ő erejével és vezetésével.

Mennyei Atyám, hálát adok a Szentlélek kiáradásáért, mai napig tartó munkájáért és az engem is átformáló erejéért!

© IntroWeb | 2023 Weboldal készítés, SEO